Symbole i piktogramy dla pokryć podłogowych

Wybór odpowiedniego pokrycia podłogowego to kluczowy element urządzania każdej przestrzeni, od domowych salonów po przestrzenie biurowe i komercyjne. Aby ułatwić konsumentom i profesjonalistom dokonanie właściwego wyboru, producenci pokryć podłogowych stosują specjalne symbole i piktogramy. Te znaki graficzne służą szybkiemu i intuicyjnemu zrozumieniu kluczowych właściwości i parametrów każdego rodzaju podłogi. W poniższym artykule przybliżymy najważniejsze z tych symboli, tłumacząc ich znaczenie i zastosowanie.

FCSS – standardowe symbole pokryć podłogowych

Standaryzację właściwości absorpcji dźwięku dla tekstylnych, elastycznych oraz laminowanych pokryć podłogowych opracowano w ramach inicjatywy Floor Covering Standard Symbols (FCSS). Ta inicjatywa ma na celu ujednolicenie i uproszczenie systemu oznaczeń dla różnych właściwości pokryć podłogowych, aby ułatwić konsumentom identyfikację i porównanie produktów.

Klasy Użytkowania

Klasy użytkowania są kluczowym wskaźnikiem wytrzymałości podłóg. Symbolizowane są przez liczby, takie jak 31, 33, czy 34, które odnoszą się odpowiednio do podłóg przeznaczonych do użytku domowego, komercyjnego i przemysłowego. Im wyższa liczba, tym większa odporność na zużycie, co jest istotne w miejscach o wysokim natężeniu ruchu.

Klasa 21Zastosowanie domowe – nieintensywne lub ograniczone użytkowanie domowe (21)
Klasa 22Zastosowanie domowe – średnio intensywne użytkowanie domowe (22)
Klasa 22 plusZastosowanie domowe – użytkowanie domowe średnio intensywne do intensywnego (22+)
Klasa 23Zastosowanie domowe – intensywne użytkowanie domowe (23)
Klasa 31Zastosowanie komercyjne – ograniczone lub sporadyczne natężenie ruchu
Klasa 32Zastosowanie komercyjne – średnio intensywne natężenie ruchu
Klasa 33Zastosowanie komercyjne – intensywne natężenie ruchu
Klasa 34Zastosowanie komercyjne – bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasa 41Zastosowanie przemysłowe – umiarkowane natężenie ruchu
Klasa 42 Zastosowanie przemysłowe – średnio intensywne natężenie ruchu
Klasa 43Zastosowanie przemysłowe – intensywne natężenie ruchu

Klasa komfortu / klasa luksusowości

Oznaczenia klasy komfortu / klasy luksusowości, często w formie gwiazdek lub litery L, wskazują na wyższy standard wykończenia i jakości materiałów. Podłogi z wysoką klasą luksusu często oferują lepsze właściwości estetyczne i są wykonane z droższych materiałów.

Klasę luksusowości tekstylnych pokryć podłogowych określają normy EN 1307 i EN 14215

LC1Klasa luksusowości / klasa komfortu na poziomie 1
LC2Klasa luksusowości / klasa komfortu na poziomie 2
LC3Klasa luksusowości / klasa komfortu na poziomie 3
LC4Klasa luksusowości / klasa komfortu na poziomie 4
LC5Klasa luksusowości / klasa komfortu na poziomie 5

Właściwości Akustyczne

Symbole te, często przedstawiane w formie fali dźwiękowej lub ucha, informują o zdolności podłogi do tłumienia hałasu. Jest to szczególnie ważne w budynkach wielorodzinnych i przestrzeniach biurowych, gdzie redukcja dźwięków kroków jest pożądana.

Wartość ustaloną dla tej cechy umieszcza się przy odpowiednim piktogramie.

Dźwiękochłonność – wartość mierzona zgodnie z EN ISO 140-6.
Tłumienie dźwięku – wartość tłumienia dźwięku
Odgłosy chodzenia – wartość mierzona zgodnie z EN ISO 717-2.

Odporność na Krzesła na Kółkach

Oznaczenie to, reprezentowane przez symbol krzesła na kółkach, informuje, że podłoga jest odporna na ścieranie i uszkodzenia spowodowane przez krzesła obrotowe na kółkach. Jest to istotna cecha dla biur i miejsc, gdzie używa się mobilnych krzeseł.

Krzesła na kółkach sporadycznie używane (np. wykładzina do użytkowania domowego)
Krzesła na kółkach do ciągle używane (np. wykładziny biurowe)

Klasa reakcji na ogień

 Bs1 b2 Bs2 c1 Cs1 c2 Cs2 d1 Ds1 d2 Ds2 e E f F
Reakcja na ogień jest ściśle regulowana w każdym państwie członkowskim UE. Obecnie nowe klasy ognioodporności UE, od klasy F do klasy A (klasa A nie dotyczy dywanów), zastępują poprzednie krajowe klasyfikacje. Klasy ognioodporności D, C i B są podzielone na klasy s1 i s2. Gęstość dymu w klasie s1 jest niższa niż w klasie s2, co oznacza, że produkt ma lepszą ogólną wydajność w ramach tej samej klasy ognioodporności.
Odpowiednia klasa ognioodporności, którą należy spełnić, zależy od konkretnych krajowych przepisów. Ogólnie rzecz biorąc, dla zastosowań prywatnych wystarczająca jest klasa Efl. Klasy ognioodporności Cfl i Bfl są zazwyczaj stosowane tylko w przestrzeniach komercyjnych. Jeśli producent nie może dostarczyć żadnych informacji o zachowaniu produktu w ogniu, musi oznaczyć produkt piktogramem Ffl.

Inne oznaczenia

Ogrzewanie podłogowe
Jeśli wykładzina jest montowana na systemie ogrzewania podłogowego, musi ona spełniać minimalne wymagania izolacyjne. Jej opór cieplny nie może przekraczać wartości 0,17 m² K/W. Symbol ten oznacza, że pokrycie podłogowe nadaje się do użycia w połączeniu z systemami ogrzewania podłogowego.
Antypoślizgowość
Zgodnie z normą EN 14041, pokrycia podłogowe muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa, w tym odporność na ślizganie. Jeśli producent deklaruje tę cechę, pokrycie podłogowe przeznaczone do użytku w suchych i czystych (nieskażonych) powinno mieć dynamiczny współczynnik tarcia większy niż 0,30. W takim przypadku należy użyć symbolu DS. W przypadkach, gdy taka deklaracja nie jest dokonywana, należy używać symbolu NPD, co oznacza brak deklaracji wydajności (No Performance Declared). Piktogramy ważne przy doborze wykładzin antypoślizgowych
Antystatyczność
Symbol ten oznacza, że dywan ma właściwości antystatyczne, co oznacza, że gromadząca się na nim elektryczność statyczna, generowana podczas chodzenia (napięcie na ciele), jest szybko neutralizowana.
Rezystancja
W wielu środowiskach zawodowych, a zwłaszcza tam, gdzie używa się urządzeń elektronicznych, istnieją wyższe standardy, które należy spełniać. W takich sytuacjach symbole na podłogach wskazują ekspertom, czy dane pokrycie podłogowe posiada zdolność do rozpraszania ładunków statycznych (rezystancja 10^9 Omów) lub jest przewodzące (Rezystancja 10^6 Omów). Symbole ważne przy doborze wykładzin antyelektrostatycznych
Odporność na strzępienie
Symbol nożyczek, szczególnie w odniesieniu do dywanów pętelkowych, wskazuje, że krawędzie oraz szwy są odporne na strzępienie.
Stabilność wymiarów
Płytki układane luźno muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące skurczu i rozszerzalności (zobacz EN 1407 Załącznik A lub 1470; EN 13497; EN 15114). Jeśli te kryteria są spełnione, producent może użyć tego symbolu, aby wskazać, że produkt jest stabilny wymiarowo.
Odporność wybarwień 
Ikona ta wskazuje, że wykładzina spełnia podstawowe wymagania dotyczące odporności wybarwień zgodnie z metodami badawczymi EN 1307 (T).
Szerokość rolki
Szerokość rolek tekstylnych, elastycznych oraz laminowanych pokryć podłogowych są określane zgodnie z normą EN ISO 24341.
Ciężar całkowity
Całkowita masa tekstyliów i elastycznych pokryć podłogowych jest określana zgodnie z normami EN ISO 23997 (R), ISO 8543 (T). Piktogram powinien być uzupełniony o ustaloną wartość.
Grubość całkowita
Całkowita grubość jest określana zgodnie z normami EN ISO 24346 (R), EN ISO 24340, ISO 1765 (T), ISO 24337 (L+M).
Grubość warstwy wierzchniej
Całkowita grubość warstwy wierzchniej jest określana zgodnie z normami EN ISO 24346 (R), EN ISO 24340, ISO 1765 (T), ISO 24337 (L+M).
Długość rolki
Długość rolek tekstylnych, elastycznych oraz laminowanych pokryć podłogowych są określane zgodnie z normą EN ISO 24341.
Deklaracja środowiskowa
Jeżeli produkt posiada deklaracje środowiskowe zgodne z normami EN ISO 14025 i EN 15804 mogą być przedstawione za pomocą tego piktogramu.
Odporność na plamy, zabrudzenia
Odporność na plamy laminowanych i elastycznych pokryć podłogowych jest określona w normach EN ISO 26987 (R) oraz EN 438-1 (L).
Wgniecenie resztkowe
Wgniecenia pozostałe w elastycznych i laminowanych pokryciach podłogowych są określane zgodnie z normą ISO 24343.

Symbole i piktogramy na wzornikach – podsumowanie

Podsumowując, symbole i piktogramy dla pokryć podłogowych pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji o właściwościach i specyfikacjach produktów. Są one nie tylko praktycznym narzędziem ułatwiającym konsumentom dokonywanie świadomych wyborów, ale także stanowią ważny element w utrzymaniu standardów branżowych i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Zrozumienie tych symboli pozwala na lepsze dopasowanie podłogi do specyficznych potrzeb i warunków, co przekłada się na długotrwałe zadowolenie i komfort użytkowania.

W obliczu rosnącej różnorodności materiałów podłogowych i dynamicznie zmieniających się technologii, znaczenie jasnej i zrozumiałej komunikacji poprzez piktogramy i symbole staje się coraz ważniejsze. Pozwalają one na szybkie rozpoznanie kluczowych cech produktu, takich jak odporność na ścieranie, właściwości antystatyczne, czy odpowiedniość do ogrzewania podłogowego.

Zachęcamy wszystkich konsumentów do zapoznania się z tymi symbolami przed dokonaniem zakupu, aby zapewnić sobie najwyższy komfort i funkcjonalność wybranej podłogi. Wiedza ta jest bezcenna nie tylko podczas zakupu, ale także w codziennym użytkowaniu i konserwacji pokrycia podłogowego. Pamiętajmy, że odpowiednio dobrana podłoga to nie tylko kwestia estetyki, ale także bezpieczeństwa, trwałości i komfortu na lata.

Po więcej szczegółów, można skontaktować się z jednym z naszych regionalnych doradców.

Scroll to Top