Wykładziny antypoślizgowe – czyli jakie?

Co to są wykładziny antypoślizgowe?

Wykładziny antypoślizgowe, uważane są za niezbędne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przemysłowych oraz domowych. Dzięki swojej specjalnej strukturze powierzchni, której głównym zadaniem jest zapobieganie poślizgom, wykładziny te odgrywają kluczową rolę w ochronie przed wypadkami.

Wykładziny antypoślizgowe – jak mierzy się antypoślizgowość?

Antypoślizgowość wykładzin można określić za pomocą kilku metod, z których najpopularniejsze to pomiar oporu poślizgu wahadłem brytyjskim oraz metoda rampowa. Skala antypoślizgowości dla badania wahadłem brytyjskim wyrażana jest w jednostce PTV. Skala antypoślizgowości dla metody rampowej waha się od R9 do R13, co pozwala na dokładne określenie stopnia bezpieczeństwa wykładziny w zależności od warunków, w których jest stosowana.

Kto w Polsce wyznacza parametry antypoślizgowe?

W Polsce, parametry antypoślizgowe dla różnych typów obiektów wyznaczają takie instytucje jak Instytut Techniki Budowlanej (ITB), które zaleca, aby PTV (Pendulum Test Value) wynosił co najmniej 36 dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych. Takie same wytyczne wyznacza Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Natomiast, Ministerstwo Zdrowia podkreśla konieczność osiągnięcia odpowiedniego poziomu antypoślizgowości, określając minimalny parametr R11 dla podłóg w szpitalach i przychodniach.

Jak często należy badać parametry antypoślizgowe?

Zaleca się, aby badanie parametru PTV było przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że wykładziny nadal spełniają normy bezpieczeństwa i efektywnie zapobiegają ryzyku wypadków. Badania wykonywane są przez specjalistyczne firmy pomiarowe.

Jakie są poszczególne badania antypoślizgowe?

Badanie wahadłem brytyjskim to jedna z metod, gdzie wahadło przesuwa się po powierzchni wykładziny, mierząc opór, jaki materiał stawia przeciw poślizgowi. Metoda rampowa, z kolei, polega na ocenie, przy jakim nachyleniu rampy osoba testująca zaczyna tracić równowagę na danej wykładzinie. Badanie rampowe wykonywane jest tylko w warunkach laboratoryjnych, natomiast badanie PTV można wykonać nawet na ułożonej posadzce.

Dlaczego antypoślizgowość jest tak ważna?

Antypoślizgowość jest kluczowa nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również komfortu użytkowania przestrzeni, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Poprawne zastosowanie i utrzymanie właściwości antypoślizgowych wykładzin może znacząco zmniejszyć ryzyko wypadków, co jest szczególnie istotne w miejscach o dużym natężeniu ruchu ludzi.

Podsumowując, wykładziny antypoślizgowe to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach. Dzięki regularnym badaniom i stosowaniu się do zaleceń odpowiednich instytucji można znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka poślizgów i upadków, co jest priorytetem dla każdego administratora obiektu.

Wykładziny antypoślizgowe – nasza oferta

W ofercie firmy Polflor znajduje się wiele kolekcji wykładzin antypoślizgowych – skontaktuj się z doradcą aby znaleźć odpowiednią wykładzinę antypoślizgową dla siebie.

Scroll to Top